Bel mij terug!

Disclaimer

Designkast-ontwerpen.nl wijst ten aanzien van de website designkast-ontwerpen.nl. op het volgende: De website designkast-ontwerpen.nl en alle onderdelen daarvan zijn eigendom van Designkast-ontwerpen.nl. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Designkast-ontwerpen.nl. De op deze website getoonde informatie wordt door Designkast-ontwerpen.nl met constante zorg en aandacht samengesteld. Toch is het mogelijk dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is. De informatie op Designkast-ontwerpen.nl. wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. Designkast-ontwerpen.nl behoudt zich het recht voor om eventuele (prijs)wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren. Designkast-ontwerpen.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de website.